Nhờ anh chị giải giùm bài đưới đây, xin cám ơn: Tìm a,b biết: a/b = -b/-5 =5/-a và a + b -5

Nhờ anh chị giải giùm bài đưới đây, xin cám ơn:
Tìm a,b biết: a/b = -b/-5 =5/-a và a + b -5

Share

1 Answer

 1. Đáp án: phương trình vô nghiệm

  Giải thích các bước giải: $\frac{a}{b}$ =$\frac{-b}{-5}$ ⇒b ²=5a(1)

  $\frac{a}{b}$ =$\frac{5}{-a}$ ⇒a ²=-5b

  $\frac{-b}{-5}$ =$\frac{5}{-a}$ ⇒ab=-25

  a+b=-5 ⇒a=-5-b thay vào (1) ta có

  b ²=5(-5-b) ⇔b ∈ ∅

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse