Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt cơ bản, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang diện. Số đơn vị điện tích hạt nhân và số kh

Nguyên tử nguyên tố X được cấu tạo bởi 36 hạt cơ bản, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang diện. Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối của X là?

Share

1 Answer

 1. Ta có: $2Z+N=36$ (do số p=số e) (1)

  và $2Z=2N$ (do số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện) (2)

  Từ (1) và (2) $\to Z=12,\,N=12$

  $\to$ Số đơn vị điện tích hạt nhân là $12$

  Số khối là $A=Z+N=12+12=24$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse