nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 48, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không điện. a. xác định số proton, số electron, số notron, đthn b

nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 48, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không điện. a. xác định số proton, số electron, số notron, đthn
b. viết cấu hình e?
c. xác định số e từng lớp

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ta có số hạt mang điện là : p, e; số hạt không mang điện là: n

  Theo bài ta có : p+n+e=48 , mà p=e ⇒ 2p+n = 48 (1)

  Số hạt mang điên gấp đôi hạt không mang điện ⇒ 2p=2n ⇔2p-2n=0 (2)

  từ (1) và (2) ta có hệ PTR ⇒ giải hệ ta được : p=e=16; n=16

  b, p=e=z=16 ⇒ cấu hình : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

  c, lớp 1 có : 2e; lớp 2 có : 8e ; lớp 3 có : 6e

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 48, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không điện. a. xác định số proton, số electron, số notron, đthn b

nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản bằng 48, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không điện. a. xác định số proton, số electron, số notron, đthn
b. viết cấu hình e?
c. xác định số e từng lớp

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ta có số hạt mang điện là : p, e; số hạt không mang điện là: n

  Theo bài ta có : p+n+e=48 , mà p=e ⇒ 2p+n = 48 (1)

  Số hạt mang điên gấp đôi hạt không mang điện ⇒ 2p=2n ⇔2p-2n=0 (2)

  từ (1) và (2) ta có hệ PTR ⇒ giải hệ ta được : p=e=16; n=16

  b, p=e=z=16 ⇒ cấu hình : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

  c, lớp 1 có : 2e; lớp 2 có : 8e ; lớp 3 có : 6e

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse