Nguyên tố X có 2 đồng vị là X1 , X2 , m = 24,8x. Đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Tính số khối và tỉ lệ phần trăm của mỗi đồng vị, biết t

Nguyên tố X có 2 đồng vị là X1 , X2 , m = 24,8x. Đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Tính số khối và tỉ lệ phần trăm của mỗi đồng vị, biết tỉ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị là X1 : X2n = 3 : 2

Share

1 Answer

  1. Đáp án: bn ơi có ảnh của đề ko bn có nhằm j ko m hayM còn n ở đâu ra đề có sai ko bn ??

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse