Ngôn ngữ lập trình là gì

Ngôn ngữ lập trình là gì

Share

1 Answer

  1. Ngôn ngữ lập trình là một tập con của ngôn ngữ máy tính, được thiết kế và chuẩn hóa để truyền các chỉ thị cho các máy có bộ xử lý (CPU), nói riêng là máy tính.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse