nghị luận về việc thiện của thanh niên hiện nay

nghị luận về việc thiện của thanh niên hiện nay

Share

1 Answer

 1. 1. Giới thiệu

  2. Giải thích

  Từ thiện là hoạt động chia sẻ, giúp đỡ người người yếu thế xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương của con người. Ngày nay, hoạt động từ thiện được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau của cả các tổ chức, cá nhân hay tập thể. Đó có thể là quyên góp tiền của cho những hoàn cảnh khó khăn, quyên góp quần áo, sách vở cho những bạn học sinh tại những vùng núi thiếu thốn, là những đợt cứu trợ nhân đạo do thiên tai bão lũ, là những đợt xóa đói giảm nghèo… Những hoạt động từ thiện đầy tính nhân văn này đang ngày càng được xã hội quan tâm và phát triển.

  3. Bàn luận

  – Việc thiện của thanh niên hiện nay:

  + Ngày càng có nhiều bạn trẻ tham gia từ thiện

  + Cho thấy tấm lòng nhân đạo, biết yêu thương và chia sẻ

  Laayd dẫn chứng

  – Ben cạnh đó vẫn có những thanh niên chỉ biết nghĩ cho mình, cần phê phán

  – Liên hệ bản thân

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse