nêu những dẫn chứng về sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu.

nêu những dẫn chứng về sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu.

Share

1 Answer

  1. Sau các cuộc phát kiến địa lí, các quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên của các nước thuộc địa mang về châu Âu. Nhờ thế những người này đã giàu lên nhanh chóng.

    Nhờ có tiền vốn và công nhân làm thuê, các nhà tư sản ra sức mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất với quy mô lớn, các công ti thương mại và những đồn điền rộng lớn. Các chủ xưởng, chủ đồn điền và những thương nhân giàu có dần dần trở thành giai cấp tư sản. Họ dùng đủ mọi cách để bóc lột đến kiệt quệ sức lao động của những người làm thuê. Đông đảo những người làm thuê trở thành giai cấp vô sản.

    => Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được hình thành.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse