Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích

Nêu ngắn gọn nội dung đoạn trích

Share

1 Answer

  1. – Nội dung: mượn hình ảnh cây dừa hiên ngang để ca ngợi tinh thần chiến đấu, ý chí tự cường của nhân dân ta trong những ngày chiến tranh lửa đạn.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse