Nêu khái niệm và vd về xương đầu ,xương thân và xương chi Mỗi bộ xương thuộc những loại khớp nào Mik đang cần gấp ai hộ mk vs

Nêu khái niệm và vd về xương đầu ,xương thân và xương chi
Mỗi bộ xương thuộc những loại khớp nào
Mik đang cần gấp ai hộ mk vs

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: xương đầu là xương bất động

    xương chi là xương động

    xương thân là bán động

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse