Nêu bối cảnh lịch sử dẫn đén sự hình thành vương quốc phong kiến ở châu âu

Nêu bối cảnh lịch sử dẫn đén sự hình thành vương quốc phong kiến ở châu âu

Share

1 Answer

 1. – Cuối thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây thành lập nhiều vương quốc mới: Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng,…

  – Trên lãnh thổ của người Rô-ma, người giéc-man đã:

  + Chiếm ruộng đất của chủ nô đem chia cho nhau.

  + Phong cho các tướng lĩnh, quý tộc các tước vị,…

  –> Xã hội hình thành 2 tầng lớp mới:

  + Lãnh chúa phong kiến

  + Nông nô

  –> Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.

  Chúc bạn thành công!

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Nêu bối cảnh lịch sử dẫn đén sự hình thành vương quốc phong kiến ở châu âu

Nêu bối cảnh lịch sử dẫn đén sự hình thành vương quốc phong kiến ở châu âu

Share

1 Answer

 1. – Cuối thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm, tiêu diệt các quốc gia cổ đại phương Tây thành lập nhiều vương quốc mới: Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng,…

  – Trên lãnh thổ của người Rô-ma, người giéc-man đã:

  + Chiếm ruộng đất của chủ nô đem chia cho nhau.

  + Phong cho các tướng lĩnh, quý tộc các tước vị,…

  –> Xã hội hình thành 2 tầng lớp mới:

  + Lãnh chúa phong kiến

  + Nông nô

  –> Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.

  Chúc bạn thành công!

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse