Năm nay tuổi mẹ hơn tuổi con là 27 tuoi và gấp 4 lần tuổi con Tính số tuổi của mỗi người

Năm nay tuổi mẹ hơn tuổi con là 27 tuoi và gấp 4 lần tuổi con
Tính số tuổi của mỗi người

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các

  Ta coi tuổi mẹ là 4 phần bằng nhau,tuổi con là 1 phần bằng nhau như vậy

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  4 – 1 =3(phần)

  Tuổi mẹ là:

  27:3×4=36(tuổi)

  Tuổi con là:

  36-27=9(tuổi)

  Đáp số :mẹ:36 tuổi

  con:9 tuổi

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse