Một viên đá rơi từ độ cao h. Trong 2 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi được quãng đường 40m. Lấy g= 10m/$s^{2}$. Bỏ qua mọi ma sát. Tính: Thời

Một viên đá rơi từ độ cao h. Trong 2 giây cuối cùng trước khi chạm đất vật rơi được quãng đường 40m. Lấy g= 10m/$s^{2}$. Bỏ qua mọi ma sát. Tính:
Thời gian vật rơi cho tới khi chạm đất

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Quãng đường vật đi được đến khi rơi chạm đất là

  h=1/2.10.t2=5t2

  Quãng đường vật đi được trước khi rơi chạm đất 2s là

  h’=1/2.10.(t-2)2=5(t-2)2

  Ta có h-h’=40 hay 5t2-5(t-2)2=40

  =>t=3s

  h=45m

  Vận tốc của vật lúc chạm đất là v=10.3=30m/s

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse