Một tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều vs gia tốc 0,1m/s2 . Cần bnhiu thgian để đạt đến vtoc 36km/h và trog thgian đó tàu đi đc một quãng đg

Một tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều vs gia tốc 0,1m/s2 . Cần bnhiu thgian để đạt đến vtoc 36km/h và trog thgian đó tàu đi đc một quãng đg bnhiu ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Ta có:36km/h = 10m/s

  Thời gian để đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h là:

  t = v/a = 10/0,1 = 100 (s)

  Quãng đường đi được lúc này là :

  s = at^2/2 = 0,1.1002 / 2 =500 (m)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse