Một xe đi từ HP đến HN xuất phát từ bến xe với vận tốc 40km/h, biết khoảng cách HP-HN là 100km, bến xe cách vật mốc 5km. Chọn gốc tọa độ trùng vớivị t

Một xe đi từ HP đến HN xuất phát từ bến xe với vận tốc 40km/h, biết khoảng cách HP-HN là 100km, bến xe cách vật mốc 5km. Chọn gốc tọa độ trùng vớivị trí cắm mốc, chiều chuyển động là chiều dương của trục tọa độ, mốc thời gian là lúc xe bắt đầu chiuyeenr động
a)Viết phương trình chuyển động của xe
b)Tìm tọa độ và quãng đường của xe khi đi được 2h
c)Vẽ đồ thị tọa độ – thời gian trong chuyển động của xe
Giups mình nhá :3

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Thời gian xe ô tô này đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h là:

  t1 = sABv1 = s40 (giờ)

  Thời gian xe ô tô này đi từ A đến B với vận tốc 40 + 10 = 50 km/h là:

  t2 = s^AB/v^2 = s50 (giờ)

  Ta có: t1 – t2 = 30 phút = 0,5 giờ

  ⇔ s40 – s50 = 0,5

  ⇔ 50s−40s/200 = 100/200

  ⇒ 10s = 100

  ⇒ s = 10 (km)

  Vậy quãng đường AB dài 10 km.

  ⇒ 10s = 100

  ⇒ s = 10 (km)

  Vậy quãng đường AB dài 10 km.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse