một căn phòng hình vuông được lát nền bằng 361 viên gạch hình vuông.Hai đường chéo nên được lát bằng những viên gạch màu đen chỗ còn lại là các viên g

một căn phòng hình vuông được lát nền bằng 361 viên gạch hình vuông.Hai đường chéo nên được lát bằng những viên gạch màu đen chỗ còn lại là các viên gạch màu trắng

Share

1 Answer

 1. Gọi x là cạnh của căn phòng theo số viên.

  Ta có diện tích của căn phòng theo số viên là 441 viên gạch.

  => x^2=361

  => x=19

  Vậy cạnh hình vuông gồm 19 viên gạch.

  Vì loại men trắng nằm trên hai đường chéo của nền nhà nên mỗi hàng chứa 2 viên gạch . Riêng hàng chính giữa chỉ chứa 1 viên (vì giao điểm của hai đường chéo)

  Nên số viên gạch trắng là: 2 x 18 +1 = 37 (viên)

  số viên gạch xanh là 361- 37 = 324  (viên gạch)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse