Mọi người giúp mình với! Cảm ơn mọi người nhiều! Cho phương trình hóa học: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4. Tính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượ

Mọi người giúp mình với! Cảm ơn mọi người nhiều!
Cho phương trình hóa học: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4. Tính khối lượng Cu bám lên thanh kẽm, khi khối lượng dung dịch tăng 0,2 gam (Cu=64, Zn=65).

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng dung dịch tăng là khối lượng ZnSO4 tạo ra trừ cho khối lượng CuSO4 tham gia phản ưng

  Gọi x là số mol của CuSO4 tham gia phản ứng

  \[Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu\]

  Ta có 161x-160x=0,2=>x=0,2(mol)

  nCu=nCuSO4=0,2(mol)

  =>m Cu=0,2×64=12,8(g)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse