Mọi người có thể giúp em câu này không: Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của Lào và CampuchiaL

Mọi người có thể giúp em câu này không: Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của Lào và CampuchiaL

Share

1 Answer

 1. Giai đoạn

  Nội dung

  Thế kỉ XIII – XIV

  Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.

  Thế kỉ XV – XVII

  Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng.

  Thế kỉ XVIII – XIX

  Thời kì suy yếu của vương quốc Lan Xang.

  Thế kỉ XIX

  Lào bị thực dân Pháp xâm lược.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse