mọi người cho e hỏi cách giải điều kiện : yCĐ x yCT <0 như thế nào cho nhanh nhất ạ (không phải cách tìm ra xCĐ và xCT rồi thay vào đâu ạ vì nó dài qu

mọi người cho e hỏi cách giải điều kiện : yCĐ x yCT <0 như thế nào cho nhanh nhất ạ (không phải cách tìm ra xCĐ và xCT rồi thay vào đâu ạ vì nó dài quá)

Share

1 Answer

 1.  

  Giải thích các bước giải:

  $\text{B 1: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại cực tiểu  .}$

  `-`  `Tính`  `y’`.

  `-`  `Viết`  `y=y'(ax+b)+(cx+d)`.

  $\text{- Khi đó phương trình đường thẳng là}$   `y=cx+d.`

  $\text{B 2: Gọi tọa độ hai điểm cực trị là}$  `(x1;cx1+d)(x2;cx2+d)`

   `Khi`  `đó`  `(cx1+d).(cx2+d)<0`  $\text{suy ra đẳng thức có chứa}$  `x1, x2`   $\text{và áp dụng Vi – et}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse