mn xem giúp em câu 6 với ạ

mn xem giúp em câu 6 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D nha c

  Lời giải:

  Ta có \(k = m{\omega ^2} = 0,{05.8^2} = 3,2N\)

  Lực kéo về \(F = – kx\)

  Từ phương trình suy ra \(x = \dfrac{{ – 0,16\cos 8t}}{{3,2}} = – 0,05\cos 8t = 0,05\cos (8t + \pi )(m)\)

  Vậy \(A = 5cm\)

  Quỹ đạo dao động \(L = 2A = 10cm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

mn xem giúp em câu 6 với ạ

mn xem giúp em câu 6 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  D nha c

  Lời giải:

  Ta có \(k = m{\omega ^2} = 0,{05.8^2} = 3,2N\)

  Lực kéo về \(F = – kx\)

  Từ phương trình suy ra \(x = \dfrac{{ – 0,16\cos 8t}}{{3,2}} = – 0,05\cos 8t = 0,05\cos (8t + \pi )(m)\)

  Vậy \(A = 5cm\)

  Quỹ đạo dao động \(L = 2A = 10cm\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse