Mấy anh chị giải giúp em 4 câu với ạ. Mặc dù có đáp án nhưng em muốn lời giải đầy đủ hơn ạ

Mấy anh chị giải giúp em 4 câu với ạ. Mặc dù có đáp án nhưng em muốn lời giải đầy đủ hơn ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Gửi bạn đáp án

  Giải thích các bước giải:

  Câu 14:

  a. Vì sự phụ thuộc v theo t là tuyến tính (như hình vẽ), nên gia tốc a là hệ số góc của đường thẳng này.

  a=(12-4)/(18-2)=0,5m/sˆ2

  Chuyển động gia tốc không đổi là chuyển động thẳng biến đổi đều.

  Phương trình vận tốc tổng quát v=v0+a.t=v0+0,5.t

  Thay v=4 tại t=2 vào pt => v0=3 => PT vận tốc: v=3+0,5.t

  b. Từ 0s đến 10s

  s=v0.t+1/2.a.tˆ2=3.10+1/2.0,5.10ˆ2=55m

  Vtb=s/(10-0)=5,5m/s

  Từ 4s đến 16s

  s=(v0.16+1/2.a.16ˆ2) – (v0.4+1/2.a.4ˆ2)=96m

  Vtb= s/(16-4)=8m/s

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse