Lúc 8 giờ một người đi xe máy từ hà nội đến hải phòng với vận tốc 30km/h. Sau khi đi được 30 phút người đó dừng lại nghỉ 15 phút rồi đi tiếp với vận

Lúc 8 giờ một người đi xe máy từ hà nội đến hải phòng với vận tốc 30km/h. Sau khi đi được 30 phút người đó dừng lại nghỉ 15 phút rồi đi tiếp với vận tốc như ban đầu. Lúc 8 giờ 30 phút một ôtô khác cũng xuất phát từ hà nội đi hải phòng với vận tốc 45km/h. Xem như quãng đường chuyển động là đường thẳng

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse