Lời nói của Rùa Vàng có ý nghĩa gì? Lớp 10 sgk tên bài truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy

Lời nói của Rùa Vàng có ý nghĩa gì?
Lớp 10 sgk tên bài truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy

Share

1 Answer

  1. Là lời kết luận của nhân dân của công lý đối với sự mất cảnh giác của mị châu . Đây là bài học đắt giá về mối quan hệ cá nhân và cộng đồng

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Lời nói của Rùa Vàng có ý nghĩa gì? Lớp 10 sgk tên bài truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy

Lời nói của Rùa Vàng có ý nghĩa gì?
Lớp 10 sgk tên bài truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thủy

Share

1 Answer

  1. Là lời kết luận của nhân dân của công lý đối với sự mất cảnh giác của mị châu . Đây là bài học đắt giá về mối quan hệ cá nhân và cộng đồng

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse