Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau − 15 5 , 1 = − 35 11 , 9

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ tỉ lệ thức sau

15
5
,
1
=

35
11
,
9

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Từ tỉ lệ thức

  15

  5

  ,

  1

  =

  35

  11

  ,

  9

  ta có được các tỉ lệ thức sau:

  11

  ,

  9

  5

  ,

  1

  =

  3

  ,

  5

  15

  ;

  15

  35

  =

  5

  ,

  1

  11

  ,

  9

  ;

  5

  ,

  1

  1

  ,

  5

  =

  11

  ,

  9

  35

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse