Làm đất nhằm mục đích gì? có mấy cách gieo hạt giống?

Làm đất nhằm mục đích gì? có mấy cách gieo hạt giống?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  -)Làm đất nhằm: cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng; diệt cỏ dại và mầm giống sâu bệnh

  -) Các cách gieo hạt là:

  +) gieo vãi

  +) gieo hàng

  +) gieo hốc

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse