Khi viết một văn bản ta cần phải làm gì để văn bản đảm bảo tính thống nhất về chủ đề?

Khi viết một văn bản ta cần phải làm gì để văn bản đảm bảo tính thống nhất về chủ đề?

Share

1 Answer

  1. Tính thống nhất của chủ đề văn bản là sự thể hiện tập trung chủ đề đã xác định trong văn bản ấy, không xa rời hay lạc sang chủ đề khác. Để đảm bảo tính thống nhất đó, từ nhan đề đến các đề mục, nhiều câu trong văn bản đề thể hiện ý nghĩa của chủ đề văn

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse