khi hòa tan 30 hỗn hợp X ( gồm đồng và đồng (II) oxit ) vào 1,5 lít dd Axit nitric 1M (loãng) ——-> 6.72 l khí nito monooxit Xác định % của mỗi chấ

khi hòa tan 30 hỗn hợp X ( gồm đồng và đồng (II) oxit ) vào 1,5 lít dd Axit nitric 1M (loãng) ——-> 6.72 l khí nito monooxit Xác định % của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse