kể tên các nước Đông Nam Á

kể tên các nước Đông Nam Á

Share

1 Answer

  1. các nước Đông Nam Á đại lục, còn được gọi là các nước Đông Dương, bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, và (Tây) Malaysia. Các nước Đông Nam Á biển, còn được gọi là các nước Đông Ấn, bao gồm: Indonexia, (Đông) Malaysia, Singapore, Philippines, Đông Timor, Brunei, Đảo Christmas, Quần đảo Andaman và Nicobar, Quần đảo Cocos (Keeling).

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

kể tên các nước Đông Nam Á

kể tên các nước Đông Nam Á

Share

1 Answer

  1. các nước Đông Nam Á đại lục, còn được gọi là các nước Đông Dương, bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, và (Tây) Malaysia. Các nước Đông Nam Á biển, còn được gọi là các nước Đông Ấn, bao gồm: Indonexia, (Đông) Malaysia, Singapore, Philippines, Đông Timor, Brunei, Đảo Christmas, Quần đảo Andaman và Nicobar, Quần đảo Cocos (Keeling).

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse