xin mọi người chỉ em

xin mọi người chỉ em

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: đơn chất là những chất được tạo nên từ các nguyên tố hóa học

  Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 NTHH trở lên

  Đơn chất kim loại là các nguyên tử xếp khít nhau và theo một trật tự xác định

  VD:Sắt,Đồng,bạc,….

  Đơn chất phi kim là các nguyên tử liên kết với nhau theo 1 số nhất định thường là 2

  VD:Khí Oxi,Khí Nitơ,….

  Hợp chất vô cơ : VD :muối ăn,…

  Hợp chất hữu cơ:VD:đường,…

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse