Học xong bài tổng quan văn học Việt nam tại sao tác giả quan tâm đến vấn đề con người

Học xong bài tổng quan văn học Việt nam tại sao tác giả quan tâm đến vấn đề con người

Share

1 Answer

  1. Vì con người là nguồn gốc của văn học, có con người mới có văn học, tác giả quan tâm đến con người là lẽ thường tình

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse