hình học 8 bài4 chấm hỏi 3 trang 77

hình học 8 bài4 chấm hỏi 3 trang 77

Share

1 Answer

 1. Xét tam giác ABC có:

  D là điểm trung bình của AB

  E là trung điểm của AC

  Do đó DE là đường trung bình của tam giác ABC

  Theo định lí 2 ta có DE//BC và DE= $\frac{1}{2}$ BC

  => BC= 2DE = 2.50 = 100m

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse