Hãy tìm ra yếu tố miêu tả,biểu cảm trong đoạn văn:”Rồi chị túm lấy cổ hắn…ngã nhào ra thềm”(trích SGK 8 tập 1 trang31)

Hãy tìm ra yếu tố miêu tả,biểu cảm trong đoạn văn:”Rồi chị túm lấy cổ hắn…ngã nhào ra thềm”(trích SGK 8 tập 1 trang31)

Share

1 Answer

  1. – Miêu tả ” túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa” , ” ngã chỏng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm ” “sấn sổ bước vào, giơ gậy trực đánh”

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse