hãy nêu các kiểu môi trường, điều kiện thuận lợi khó khăn và các sản phẩm nông nghiệp

hãy nêu các kiểu môi trường, điều kiện thuận lợi khó khăn và các sản phẩm nông nghiệp

Share

1 Answer

 1. Các kiểu môi trường như: đất, nước, khí hậu, sinh vật.

  Thuận lợi: các kiểu môi trường này thuận lợi cho việc canh tân lúa nước, cây ăn quả,v.v…

  Khó khăn: đất thì cần diện tích rộng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển. nguồn gốc đất, hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong đất, khả năng mà cây trồng các loại có thể sử dụng các chất dinh dưỡng đó, độ PH của đất…

  Khí hậu: nhiệt độ bình quân hàng năm, hàngtháng; nhiệt độ cao nhất, thấp nhất hàng năm, hàng tháng; lượng mưa hàng năm, hàng tháng;lượng mưa bình quân cao nhất, thấp nhất; độ ẩm không khí; thời gian chiếu sáng, cường độ chiếusáng; chế độ gió; những hiện tượng đặc biệt của khí hậu như sương muối, mưa đá, tuyết rơi,sương mù… đều phải được phân tích, đánh giá về mức độ ảnh hưởng đến phát triển của từng loạicây trồng cụ thể.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

hãy nêu các kiểu môi trường, điều kiện thuận lợi khó khăn và các sản phẩm nông nghiệp

hãy nêu các kiểu môi trường, điều kiện thuận lợi khó khăn và các sản phẩm nông nghiệp

Share

1 Answer

 1. Các kiểu môi trường như: đất, nước, khí hậu, sinh vật.

  Thuận lợi: các kiểu môi trường này thuận lợi cho việc canh tân lúa nước, cây ăn quả,v.v…

  Khó khăn: đất thì cần diện tích rộng, đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển. nguồn gốc đất, hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong đất, khả năng mà cây trồng các loại có thể sử dụng các chất dinh dưỡng đó, độ PH của đất…

  Khí hậu: nhiệt độ bình quân hàng năm, hàngtháng; nhiệt độ cao nhất, thấp nhất hàng năm, hàng tháng; lượng mưa hàng năm, hàng tháng;lượng mưa bình quân cao nhất, thấp nhất; độ ẩm không khí; thời gian chiếu sáng, cường độ chiếusáng; chế độ gió; những hiện tượng đặc biệt của khí hậu như sương muối, mưa đá, tuyết rơi,sương mù… đều phải được phân tích, đánh giá về mức độ ảnh hưởng đến phát triển của từng loạicây trồng cụ thể.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse