hãy kể tên : 5 từ ghép chính phụ 5 từ ghép đẳng lập 5 quan hệ từ giúp mk với ,ngữ văn nha ! mk nhấn lộn toán rr

hãy kể tên :
5 từ ghép chính phụ
5 từ ghép đẳng lập
5 quan hệ từ
giúp mk với ,ngữ văn nha ! mk nhấn lộn toán rr

Share

1 Answer

 1. từ ghép chính phụ

  vui tươi,xinh đẹp,con vịt nhà tranh, đôi dép

  từ ghép đẳng lập

  đất nước,xe cộ,con vật gia đình, bạn bè

  5 quan hệ từ

  nếu- thì; hễ-thì (biểu thị quan hệ giả thiết-kết quả)

  tuy nhưng -măc dù- nhưng (biểu thị quan hệ tương phản)

  ko những mà-;ko chỉ mà (biều thị quan hệ tăng tiến

  vote cho mik vs

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

hãy kể tên : 5 từ ghép chính phụ 5 từ ghép đẳng lập 5 quan hệ từ giúp mk với ,ngữ văn nha ! mk nhấn lộn toán rr

hãy kể tên :
5 từ ghép chính phụ
5 từ ghép đẳng lập
5 quan hệ từ
giúp mk với ,ngữ văn nha ! mk nhấn lộn toán rr

Share

1 Answer

 1. từ ghép chính phụ

  vui tươi,xinh đẹp,con vịt nhà tranh, đôi dép

  từ ghép đẳng lập

  đất nước,xe cộ,con vật gia đình, bạn bè

  5 quan hệ từ

  nếu- thì; hễ-thì (biểu thị quan hệ giả thiết-kết quả)

  tuy nhưng -măc dù- nhưng (biểu thị quan hệ tương phản)

  ko những mà-;ko chỉ mà (biều thị quan hệ tăng tiến

  vote cho mik vs

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse