Hãy kể 1 vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải mà em biết

Hãy kể 1 vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải mà em biết

Share

1 Answer

 1. BẠN THAM KHẢO :   

  Tôn trọng lẽ phải: 

  Biết nghe những ý kiến của người ta nói sau đó phân tích mặt đúng sai 

  Chấp hành đúng quy định nơi mình học tập và làm việc

  Góp ý để bạn biết cái sai của bạn, giúp bạn sửa đổi khuyết điểm của mình để ngày càng hoàn thiện.

  Không tôn trọng lẽ phải :

  Chỉ trích , người ta mà không nói rõ lí do . Lắng nghe ý kiến của mình và không nghe ý kiến người khác,

  Quay cóp, gian lận trong thi cử không thực hiện đúng nội quy nhà trường.

  Đi hàng hai hàng ba không chấp hành luật an toàn giao thông.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse