Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy 3 giờ thì Đầy bể. Vòi thứ 2 chảy 2 giờ đầy bể. Hỏi 2 vòi cùng chảy một giờ : A, voi nào chảy được nhi

Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất chảy 3 giờ thì Đầy bể. Vòi thứ 2 chảy 2 giờ đầy bể. Hỏi 2 vòi cùng chảy một giờ :
A, voi nào chảy được nhiều hơn, nhiều hơn mấy phần bể?
B, nếu khóa vòi 1 thì voi hai phai chảy bao lâu thì đầy bể

Share

1 Answer

 1. Giải thích các bước giải:a, vòi 1 chảy 1 gờ thì đc số phần bể là: 1:3=1/3 bể

  vòi 2 chảy 1 giờ đc số phần bể là: 1:2=1/2 bể

  => vòi 2 chảy nhiều hơn và nhiều hơn số phần bể là: 1/2 -1/3=1/6 bể

  b, chưa làm đc

  (mình chưa chắc đúng đâu)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse