Hai ô tô chuyển động thẳng đều, cùng xuất phát lúc 6h từ 2 địa điểm a và b cách nhau 20km cả hai xe chuyển động cùng chiều từ a đế

Hai ô tô chuyển động thẳng đều, cùng xuất phát lúc 6h từ 2 địa điểm a và b cách nhau 20km cả hai xe chuyển động cùng chiều từ a đến b có vận tốc lần lượt là 60km/h 40km/h. Chọn a là gốc tọa độ a đến b là chiều dương, gốc thời gian là lúc xuata phát.a lập pt chuyển động của hai xe. B tìm thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  a,phương trình chuyển động của 2 xe

  x1=x01+v01.t

  =>x1=60t

  x2=x02+v01.t

  =>x2= 20+40t

  b,

  thời điểm 2 xe gặp nhau :x1=x2

  =>60t=20+40t

  =>t=1h

  vị trí 2 xe gặp nhau:x1=60t

  =>x1=60km

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse