hai người đi từ M-> N xuất phát cùng 1 lúc. M,N cách nhau 50km. Ng đi từ M>N với tốc độ 10km/h, ng đi từ N>M với v=15km/h. Hãy tính xem họ gặp nhau sa

hai người đi từ M-> N xuất phát cùng 1 lúc. M,N cách nhau 50km. Ng đi từ M>N với tốc độ 10km/h, ng đi từ N>M với v=15km/h. Hãy tính xem họ gặp nhau sau bao lâu, và cách M bao nhiêu km?( chọn gốc toạ độ tại M nhé!)

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  t=2h ,x=20km

  Giải thích các bước giải: lập phương trình chuyển động

  x1=x01=v01.t

  =>x1=10t

  x2=x02+v02.t

  =>x2=50-15t

  2 người gặp nhau=>x1=x2

  =>10t=50-15t

  =>t=2

  cách M: x1=10t

  => x1=20km

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse