Hai xe xuất phát từ A,B trên cùng 1 đoạn đường và đi ra xa nhau – Xe A xuất phát lúc 6h ,vận tốc 20km/h. Xe B khởi hành trễ hơn , vận tốc 30km/ .Tí

Hai xe xuất phát từ A,B trên cùng 1 đoạn đường và đi ra xa nhau
– Xe A xuất phát lúc 6h ,vận tốc 20km/h. Xe B khởi hành trễ hơn , vận tốc 30km/ .Tính thời điểm xuất phát xe B. Biết lúc 8h 2 xe cách nhau 100km và AB =15km

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Hai xe xuất phát từ A,B trên cùng 1 đoạn đường và đi ra xa nhau – Xe A xuất phát lúc 6h ,vận tốc 20km/h. Xe B khởi hành trễ hơn , vận tốc 30km/ .Tí

Hai xe xuất phát từ A,B trên cùng 1 đoạn đường và đi ra xa nhau
– Xe A xuất phát lúc 6h ,vận tốc 20km/h. Xe B khởi hành trễ hơn , vận tốc 30km/ .Tính thời điểm xuất phát xe B. Biết lúc 8h 2 xe cách nhau 100km và AB =15km

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse