Hai xe ô tô khởi hành cùng 1 lúc từ 2 điểm A và B .Xe thứ nhất đi quãng đường AB hết 4h15′. Xe thứ 2 đi quãng đường BA hết 3h45′. Đến chỗ gặp nhau,xe

Hai xe ô tô khởi hành cùng 1 lúc từ 2 điểm A và B .Xe thứ nhất đi quãng đường AB hết 4h15′. Xe thứ 2 đi quãng đường BA hết 3h45′. Đến chỗ gặp nhau,xe thứ 2 đi được quãng đường thứ nhất là 20km. Tính quãng đường AB

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse