Hai xe chuyển động thẳng đều từ a đến b cách nhau 60 km .Xe 1 có vận tốc 15 km/h và đi liên tục không nghỉ .Xe 2 khởi hành sớm hơn 1 giờ nhưng dọc đư

Hai xe chuyển động thẳng đều từ a đến b cách nhau 60 km .Xe 1 có vận tốc 15 km/h và đi liên tục không nghỉ .Xe 2 khởi hành sớm hơn 1 giờ nhưng dọc đường nghỉ 2 giờ .Hỏi xe 2 có vận tốc bằng bao nhiêu để đến b cùng với xe 1

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  thời gian xe 2 là 4+1-2=3h

  vận tốc xe 2 là v=60:3=20km/h

  Giải thích các bước giải: thời gian xe 2 là 4+1-2=3h

  vận tốc xe 2 là v=60:3=20km/h

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse