Giúp với mọi người ơi Cảm ơn mọi người

Giúp với mọi người ơi
Cảm ơn mọi người

Share

1 Answer

  1. Diện tích của hình chữ nhật này là: $4.3=12(cm^2)$

    Vậy thì em vẽ một hình chữ nhật khác, có chiều dài là 6 cm, chiều rộng là 2 cm. Diện tích bằng nhau nhưng kích thước khác nhau, xong 😀

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse