Giúp Rinn câu 3 với ạ

Giúp Rinn câu 3 với ạ

Share

1 Answer

 1. a) Oxi và ozon đều có tính oxi hóa.

  (1) Tác dụng với kim loại, oxi tác dụng với hầu hết các kim loại trừ Pt, Au, Ag… còn ozon tác dụng với hầu hết các kim loại trừ Au và Pt.

  3Fe + 2O2

  t

  o

  c

  a

  o

  Fe3O4

  2Ag + O3 -> Ag2O + O2

  (2) Tác dụng với phi kim.

  4P + 5O2 -> 2P2O5

  2C + 2O3 -> 2CO2 + O2

  (3) Tác dụng với nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ :

  C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

  2H2S + 3O2 -> 2SO2 + 2H2O

  b) Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

  – Oxi không tác dụng được với Ag, nhưng ozon tác dụng được :

  2Ag + O3 -> Ag2O + O2

  – O2 không oxi hóa được I- nhưng O3 oxi hóa được thành I2 :

  2KI + O3 + H2O -> I2 + 2KOH + O2

  – So với phân tử O2, phân tử O3 kém bền, dễ bị phân hủy .

  O3 -> O2 + O ; 2O -> O2

  Oxi dạng nguyên tử hoạt động mạnh hơn oxi dạng phân tử nên ozon hoạt động mạnh hơn oxi.

  Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/bai-3-trang-127-sgk-hoa-hoc-10-c53a9103.html#ixzz5zEIpHzwv

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse