Giúp mình làm 2 bài với.Mình cảm ơn nhiều!!

Giúp mình làm 2 bài với.Mình cảm ơn nhiều!!

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: ta có: B^AC=A^CD=40

  Mà 2 góc ở vị trí so le trong

  => AB//CD ( dấu hiệu nhận bt 2 đg thẳng song song)

  Cmtt: DC//EF

  =>AB//EF

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse