Giúp mình câu 8 với các bạn

Giúp mình câu 8 với các bạn

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Câu ơi đề bài câu này sai r, nếu thế bọn mk chỉ ra số vô tỷ $x=1.243571693….$

  Đề đúng phải như này c

  Lời giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp mình câu 8 với các bạn

Giúp mình câu 8 với các bạn

Share

1 Answer

 1. Đáp án: Câu ơi đề bài câu này sai r, nếu thế bọn mk chỉ ra số vô tỷ $x=1.243571693….$

  Đề đúng phải như này c

  Lời giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse