Giúp emm với mọi ng ơiii

Giúp emm với mọi ng ơiii

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Bán kính \(R = 30cm = 0,3m\)

  Tần số \(f = 180vong/p = 3v/s = 3Hz\)

  + Chu kì quay\(T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{3}s\)

  + Tốc độ góc \(\omega = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{\dfrac{1}{3}}} = 6\pi (rad/s)\)

  + Tốc độ dài \(v = \omega R = 6\pi .0,3 = 1,8\pi (m/s)\)

  + Góc quét được \(\varphi = \omega t = 6\pi .3.60 = 1080\pi (rad)\)

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse