Giúp em với ạ?plssssssssssss

Giúp em với ạ?plssssssssssss

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Lời giải:

  Đúng ra phải là

  tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp em với ạ?plssssssssssss

Giúp em với ạ?plssssssssssss

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  C

  Lời giải:

  Đúng ra phải là

  tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực cưỡng bức

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse