Giúp em câu 8a với ạ

Giúp em câu 8a với ạ

Share

1 Answer

 1. a)TXD: $x \neq m$

  Ta có

  $$y’ = \dfrac{m(x-m) – (mx+3)}{(x-m)^2} = \dfrac{-m^2-3}{(x-m)^2}$$

  Ta có

  $$-m^2 -3 \geq -3 <0$$

  Do đó $y’<0$ với mọi $m$ nên hso giảm trên các khoảng $(-\infty, m)$ và $(m , + \infty)$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp em câu 8a với ạ

Giúp em câu 8a với ạ

Share

1 Answer

 1. a)TXD: $x \neq m$

  Ta có

  $$y’ = \dfrac{m(x-m) – (mx+3)}{(x-m)^2} = \dfrac{-m^2-3}{(x-m)^2}$$

  Ta có

  $$-m^2 -3 \geq -3 <0$$

  Do đó $y’<0$ với mọi $m$ nên hso giảm trên các khoảng $(-\infty, m)$ và $(m , + \infty)$.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse