Giúp em câu 34 với ạ

Giúp em câu 34 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có A= rA + rU; G=X=rG + rX

  Mà đề cho rA = Tgốc = 300 => rU = 150; rA = 300

  X gốc = rG => rX = 450; rG = 600

  Chọn A

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Giúp em câu 34 với ạ

Giúp em câu 34 với ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Ta có A= rA + rU; G=X=rG + rX

  Mà đề cho rA = Tgốc = 300 => rU = 150; rA = 300

  X gốc = rG => rX = 450; rG = 600

  Chọn A

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse