Giúp em câu 28 với ạ. Và giải thích vì sao chọn đáp án đó luon ạ. E cảm ơn ạ

Giúp em câu 28 với ạ. Và giải thích vì sao chọn đáp án đó luon ạ. E cảm ơn ạ

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  A

  Giải thích các bước giải:

  loại trừ

  B sai vì y’ = 0 có thể ko có nghiệm

  C nếu a<0 thì limy(x->+vô cùng) = -vô cùng

  D hàm số có thể có cực trị vì y’=0 có thể có nghiệm

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse