GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ. 1) Cho hình vuông ABCD tâm O có H và K lần lượt là trung điểm của AB và BC dùng phép biến hình chứng minh a) tam giác OAB đồng

GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ.
1) Cho hình vuông ABCD tâm O có H và K lần lượt là trung điểm của AB và BC dùng phép biến hình chứng minh
a) tam giác OAB đồng dạng với tam giác OBC
b) tam giác AHO bằng tam giác OHB
c) tam giác AHO đồng dạng với tam giác ABC
2) cho đường tròn tâm O bán kính R đường thẳng d và điểm A hãy dựng điểm B thuộc đường thẳng d và điểm C thuộc đường tròn tâm O bán kính R sao cho tam giác ABC cân tại A
3) cho đường tròn tâm O và một điểm M cố định nằm trên đường tròn tâm O một điểm N thay đổi nằm trên đường tròn tâm O tìm quỹ tích điểm I là hình chiếu vuông góc của O lên MN

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1,

  a, Phép quay tâm O một góc -90 độ biến

  – điểm O thành điểm O

  – điểm A thành điểm B

  – điểm B thành điểm C

  => tam giác OAB trở thành tam giác OBC

  hay 2 tam giác trên đồng dạng

  b,

  Phép đối xứng qua trục HO biến:

  – điểm H và O thành chính nó

  – điểm A thành điểm B

  nên tam giác HOA qua phép đối xứng trên trở thành tam giác HOB

  SUy ra hai tam giác trên bằng nhau

  c, Phép vị tự tâm A tỉ số bằng 2 biến

  – điểm A thành chính nó

  – Điểm H thành điểm B

  – Điểm O thành điểm C

  suy ra tam giác AHO đồng dạng với tam giác ABC

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse